• 2105577537
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΗΜΟΙ- ΔΕΥΑ
 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΒΑΛΚΑΝΙΑ)
 • ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ