• 2105577537

ΠΟΣΙΜΟ:

 • pH
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ, ΘΕΙΙΚΑ, ΝΙΤΡΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΔΗ, ΑΜΜΩΝΙΟΝΤΑ
 • ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ, ΜΟΝΙΜΗ, ΠΑΡΟΔΙΚΗ)
 • ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ, CO3,  ΗCO3, ΟΗ)
 • ΒΟΡΙΟ, ΦΘΟΡΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΠΥΡΙΤΙΟ, ΥΔΡΟΘΕΙΟ
 • ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ Φ.Α.Α.- ΦΛΟΓΑ (Π.Χ. Na, K, Ca, Mg)
 • ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ Φ.Α.Α. – ΥΔΡΙΔΙA (Π.Χ. As, Se, Hg)
 • ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ Φ.Α.Α. – ΦΟΥΡΝΟ ΓΡΑΦΙΤΗ (Π.Χ. Cd, Cr, Cu, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, V)

 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ:

 • pH
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΚΑΛΙΟ
 • ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ, ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ, ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ, ΘΕΙΙΚΑ
 • ΒΟΡΙΟ
 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΤΡΙΩΣΗΣ (S.A.R.)
 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΛΚΑΛΙΩΣΗΣ
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΒΑΣEI ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΑΤΡΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΟΡΙΟ)
 • ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ DONEEN

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ:

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ (Ca+, Mg+, Na+, K+, NH4+)
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (HCO3, SO4, Cl, NO3, P)
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Fe, Mn, Cu, Zn)
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ:

 • pH
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ, ΜΟΝΙΜΗ, ΠΑΡΟΔΙΚΗ)
 • ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ, ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ, ΝΙΤΡΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΔΗ ΘΕΙΙΚΑ, ΑΜΜΩΝΙΟΝΤΑ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΚΑΛΙΟ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΦΘΟΡΙΟ, ΒΑΡΙΟ, ΣΤΡΟΝΤΙΟ, ΑΡΓΙΛΙΟ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ΒΟΡΙΟ
 • ΝΙΚΕΛΙΟ, ΧΡΩΜΙΟ (ΟΛΙΚΟ & ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ), ΜΟΛΥΒΔΟΣ, KΑΔΜΙΟ,
 • ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
 • COD
 • BOD5
 • ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ

ΠΙΣΙΝΑΣ

 • pH
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ, ΘΕΙΙΚΑ, ΝΙΤΡΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΔΗ, ΑΜΜΩΝΙΟΝΤΑ
 • ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ, ΜΟΝΙΜΗ, ΠΑΡΟΔΙΚΗ)
 • ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ, CO3,  ΗCO3, ΟΗ)
 • ΒΟΡΙΟ, ΦΘΟΡΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΠΥΡΙΤΙΟ, ΥΔΡΟΘΕΙΟ
 • ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ Φ.Α.Α.- ΦΛΟΓΑ (Π.Χ. Na, K, Ca, Mg)
 • ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ Φ.Α.Α. – ΥΔΡΙΔΙA (Π.Χ. As, Se, Hg)
 • ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ Φ.Α.Α. – ΦΟΥΡΝΟ ΓΡΑΦΙΤΗ (Π.Χ. Cd, Cr, Cu, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, V)