• 2105577537
 • ΥΓΡΑΣΙΑ
 • ΤΕΦΡΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: N-P-K (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ)
 • ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΘΕΙΟ
 • ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
 • ΧΟΥΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΛΒΙΚΑ ΟΞΕΑ
 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΟΚΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΚΟΝΗΣ
 • ΠΟΡΩΔΕΣ
 • ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ