• 2105577537
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ: ΠΥΡΙΤΙΟ, ΦΘΟΡΙΟ, ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2)- ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO), ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
  • ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
  • ΣΑΠΟΥΝΙΑ: ΥΓΡΑΣΙΑ, ΑΔΙΑΛΥΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ, ΛΙΠΑΡΑ (ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ), ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ