• 2105577537
  • ΠΛΗΡΗΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: SiO2, Na2O, K2O, CaO, MgO, Al2O3, TiO2, BaO, SO3, B2O3, Cr2O3, Fe2O3, Fe+2/ Fe+3, As, Se  κ.ά.
  • ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
  • ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
  • ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΔΜΙΟΥ – ΜΟΛΥΒΔΟΥ