• 2105577537

ΕΔΑΦΟΣ:

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΒΟΥΓΙΟΥΚΟΣ)
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΟΛΙΚΟ & ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΆΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΙΔΗΡΟΣ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ΧΑΛΚΟΣ
 • ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ
 • ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΒΟΡΙΟ
 • ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΜΑ ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΦΩΣΦΟΡΟΣ)
 • ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (DTPA)
 • OΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ:

 • ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ & ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ : ΆΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ΧΑΛΚΟΣ
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ