• 2105577537

Η ARAL ιδρύθηκε το 1983 ως το πρώτο ιδιωτικό εδαφολογικό εργαστήριο που λειτούργησε στην Ελλάδα με κύριες δραστηριότητες τις αναλύσεις εδάφους, νερών και φυτικών ιστών, προσφέροντας με τα κατάλληλα προγράμματα ορθολογικής λίπανσης, συμβουλές στους Έλληνες αγρότες για τη σωστή λίπανση των καλλιεργειών τους.

Από το 1988, η εταιρεία έχει έδρα στον Ασπρόπυργο και ασχολείται με αναλύσεις:

 • Εδαφών και φυτικών ιστών (γνωματεύσεις – οδηγίες λίπανσης)

 • Ρύπανσης εδάφους (ποσοτικός προσδιορισμός βαρέων και τοξικών μετάλλων)

 • Λιπασμάτων (θρεπτικά στοιχεία Ν-Ρ-Κ όλων των μορφών, ιχνοστοιχεία, φυσικές παράμετροι)

 • Νερών (εμφιαλωμένων, πόσιμων και μη, άρδευσης, πισίνας, υδροπονίας, βιομηχανικών)

 • Υγρών και στερεών αποβλήτων (πειραματική υποστήριξη μελετών επεξεργασίας, καθαρισμού και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των μονάδων και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού)

 • Γυαλιών – Κεραμικών (πλήρης χημική σύσταση, μετανάστευση PdCd, τοξικά & βαρέα μέταλλα, αναλύσεις πρώτων υλών, κοκκομετρική ανάλυση)

 • Ορυκτών, μεταλλευμάτων, τσιμέντων, κραμάτων

 • Ζωοτροφών

 • Τροφίμων (διατροφική επισήμανση, πρόσθετα, μυκοτοξίνες, βαρέα μέταλλα)

Παράλληλα με την διεξαγωγή των αναλύσεων, η ARAL παρέχει γνωματεύσεις και οδηγίες λίπανσης στους πελάτες της μέσω των έμπειρων γεωπόνων- εδαφολόγων που διαθέτει στο δυναμικό της. Επιπλέον, στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, προσφέρει επιστημονική εξυπηρέτηση σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, γραφεία μελετών και έρευνας, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Τα εργαστήρια της ARAL είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ A.E.), Νο πιστοποιητικού 232, ως ικανά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025. Είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα που συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους Certified Reference Materials του «Bureau of Analysed Samples Ltd» με τα συνεργαζόμενα με αυτό εργαστήρια. Επιπροσθέτως λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες χημικής ανάλυσης δειγμάτων ορυκτών, μεταλλευμάτων και πρώτων υλών υαλουργίας για την επισήμανση αυτών ως πιστοποιημένα υλικά αναφοράς CRMs (Certified Reference Materials), που πραγματοποιούν το Bureau of Analysed Samples Ltd και η Society of Glass Technology.

Κατά την διάρκεια των ετών λειτουργίας της, η ARAL έχει συνεργαστεί με:

 • Δημόσιες υπηρεσίες

 • Δήμους

 • Αγρότες

 • Συνεταιρισμούς

 • Παραγωγούς & έμπορους λιπασμάτων

 • Βιομηχανίες παραγωγής δομικών υλικών

 • Βιομηχανίες υαλουργίας (σε Ελλάδα & Βαλκάνια)

 • Κεραμοποιεία

 • Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων

 • Βιομηχανίες ζωοτροφών

 • Βιομηχανίες τροφίμων