• 2105577537

Η επιστημονική ομάδα της ARAL στελεχώνεται από χημικούς και γεωπόνους με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και ειδικότερα από:

  • 2 Γεωπόνους – Εδαφολόγους
  • 2 Χημικούς – Περιβαλλοντολόγους
  • 1 Χημικό – Τοξικολόγο
  • 1 Γεωπόνο – Τεχνολόγο τροφίμων
  • 1 Χημικό – Τεχνολόγο τροφίμων και
  • 1 Χημικό αναλυτή

Το οργανόγραμμα της εταιρείας παρουσιάζεται παρακάτω: