• 2105577537
SLIDE 1
SLIDE 2
SLIDE 4
SLIDE 3
SLIDE 5

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1983. Ήταν το πρώτο ιδιωτικό εδαφολογικό εργαστήριο που λειτούργησε στην Ελλάδα, με κύριες δραστηριότητες τις αναλύσεις εδάφους, νερού, φυτικών ιστών και λιπασμάτων, προσφέροντας με τα κατάλληλα προγράμματα ορθολογικής λίπανσης, συμβουλές στους έλληνες αγρότες για τη σωστή λίπανση των καλλιεργειών τους. Παράλληλα με την εκτέλεση φυσικών και χημικών αναλύσεων, σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους και πρότυπα διεθνών οργανισμών (ISO, ΕΛΟΤ, ΕΟΚ, ΑΡΗΑ κλπ.) προσέφερε επιστημονική εξυπηρέτηση σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, γραφεία μελετών και έρευνας, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Επίσης συνεργάστηκε, για την υλοποίηση προγραμμάτων, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας), καθώς και με το κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα εργαστήρια της ΑΡΑΛ είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Νο. πιστοποιητικού 232), ως ικανά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
Είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια που περιλαμβάνονται στους καταλόγους Certified Reference Materials του «Bureau of Analysed Samples Ltd» με τα συνεργαζόμενα με αυτό εργαστήρια.

Λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες χημικής ανάλυσης δειγμάτων ορυκτών, μεταλλευμάτων και πρώτων υλών υαλουργίας για την επισήμανση αυτών ως πιστοποιημένα υλικά αναφοράς CRMs (Certified Reference Materials), που πραγματοποιούν το Bureau of Analysed Samples Ltd και η Society of Glass Technology.

ο 2009 σε διεργαστηριακή δοκιμή βωξίτη, το εργαστήριό μας κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 12 εργαστήρια που έλαβαν μέρος από όλον τον κόσμο. Για το λόγο αυτό η διοργανώτρια εταιρεία LQSI (Laboratory Quality Services International) μας απέστειλε σχετικό βραβείο.

περισσότερα

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ανάλυση νερού και αποβλήτων

Ανάλυση νερού και αποβλήτων

Οι αναλύσεις μας αφορούν νερά πόσιμα, άρδευσης, υδροπονίας, αντίστροφης ώσμωσης και αποβλήτων.

περισσότερα
Ανάλυση εδάφους – φυλλοδιαγνωστική

Ανάλυση εδάφους – φυλλοδιαγνωστική

Μέτρηση αγωγιμότητας, εκτίμηση μηχανικής σύστασης, εκτίμησης θρεπτικής κατάστασης κλπ.

περισσότερα
Ανάλυση λιπασμάτων

Ανάλυση λιπασμάτων

Προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων, κοκκομετρικοί προσδιορισμοί, μέτρηση αγωγιμότητας κλπ.

περισσότερα